BAZAL METABOLİZMA HIZI HESAPLAMA

Metabolizma hızı hesaplama aracımızla cinsiyet yaş, kilo ve boy ile ilgili bilgilerinizi girerek dinlenim durumundaki enerji harcamanızı kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. BME günlük fiziksel aktivitelerimizden haricinde vücudun fizyolojik olaylarını gerçekleştirmek amacıyla harcadığı toplam enerji anlamı gelmektedir. Bu enerjinin büyüklüğü ve düzeyi ise bazal metabolizma hızını tanımlamaktadır. Normal bir bireyde günlük harcanan enerjinin yaklaşık %60-75 lik kısmını BME oluşturmaktadır.

BAZAL METABOLİZMA ENERJİSİ NEDİR

Yemekten 12 saat sonra, hareketsiz yatar pozisyonda iken vücudun canlılığnı idame ettirebilmesi için gereken enerjiye bazal metabolizma enerjisi (BME) denir. Bir diğer deyişle herhangi bir kas hareketi yapmıyorken ve sindirm faaliyetleri durmuş tüm fizyolojik olayların sürdürülebilmesi için harcanan enerji miktardır.

BME isteğimiz dışında gerçekleşen olaylarla harcanan enerjidir.Bu değerin yüksekliği besinlerle gelen enerjinin daha hızlı kullanılması anlamına gelmekte yani metabolizma hızının yüksekliğini ifade etmektedir. Enerji ihtiyacı dışında kendi irademizle bilinçli olarak yaptığınız her hareket bizlere ek kalori sarfiyatı sağlamakta ve kilo verme sürecimize katkıda bulunmaktadır.

Not: Günlük enerji harcanımının yaklaşık %10 unu sağlayan sindirim faaliyetleri sonucu harcanan enerji miktarı BME ye dahil değildir.

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Dolaylı yoldan BME ‘ nin nicelik olarak büyüklüğünün ifadesi olmakla birlikte çoğu zaman bazal metabolizma enerjisi ile aynı anlamda kullanılır ki bu durumda büyük bir sakınca yoktur. Daha temel bir tanımla besinleri enerjiye dönüştürme ve yakma hızıda denilebilir. Temel mantıkta bazal metabolizma enerjisi yüksek olan kişilerin metabolizma hızı yüksektir. Metabolizma hızının düşük olması besinler yoluyla aldığımız enerjinin vücutta kullanımının yavaş olması ve buna bağlı olarak fazla enerjinin yağ olarak depo edilmesi ile sonuçlanır.